கொரோனா வைரஸ் உடன் போராட, இலங்கை இப்போதே செயற்பட வேண்டும்